Gegevens delen

Hulp nodig bij digitale zorg?

Heeft u hulp of digitale ondersteuning nodig bij:

  • Beeldbellen
  • Patiëntenportaal en PGO
  • Zelfmetingen
  • Handleidingen
  • Andere vragen rondom digitale zorg

Bel: 085 – 13 045 75 of bezoek de website: www.helpdeskdigitalezorg.nl/zorginstelling/huisartsen-utrecht-stad/ of klik op onderstaande button.

Privacy reglement van Praktijkcentrum De Greev

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Ons volledige privacy reglement vindt u hier.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Praktijkcentrum De Greev’ hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Wil je toestemming aan een persoon/meerdere personen geven om jouw medische gegevens te delen? Vul onderstaand toestemmingsformulier in en lever deze in bij de balie of scan het formulier in en mail naar:  y.roestenburg@degreev.nl

Toestemmingsformulier medische informatie delen

Uitwisseling gegevens

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur. Dat is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten met elkaar veilig uitwisselen, die belangrijk zijn voor uw behandeling. Het LSP is beveiligd en 24 uur per dag, zeven dag in de week te raadplegen. 

Het LSP is geen database. Er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Jouw medische gegevens blijven gewoon staan in het dossier bij de huisarts en apotheek. Een andere zorgaanbieder kan alleen de belangrijkste informatie bekijken, zodra jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je toestemming geeft voor het LSP, melden je zorgaanbieders je BSN aan bij het LSP. 

Jij kunt altijd inzien welke zorgverleners jouw dossier hebben geraadpleegd via: www.volgjezorg.nl.

Heb je eerder toestemming gegeven voor het LSP, maar wil je dit weer intrekken? Dat kan via: www.volgjezorg.nl.

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hiernaast het filmpje bekijken van VZVZ.

Huisartsenpraktijk de Greev’ wisselt met name, nadat u toestemming heeft gegeven voor het LSP,  relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Wachtruimte Huisartsenpraktijk de Greev

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt door de huisartsenpraktijk overgedragen. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.