NHG Praktijkaccreditering

Aan onze huisartsenpraktijk is in november 2010 voor het eerst de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Het keurmerk wordt jaarlijks getoetst tijdens de jaarlijkse audit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquéte onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Voor meer informatie zie www.praktijkaccreditering.nl