Samenwerking in de wijk

Psychologenpraktijk De Greev'

De eerstelijnspsychologen en de huisartsen van Praktijkcentrum de Greev’ willen in nauwe samenwerking persoonlijk gerichte hulp bieden.

Meer informatie over onze psychologenpraktijk is te vinden op de website:

http://www.psychologendegreev.nl/

Logo Huisartsenpraktijk de Greev

Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond

Huisartsenpraktijk de Greev’ werkt nauw samen met diverse eerstelijns zorgverleners in de Rivieren- en Dichterswijk in Utrecht. Met een aantal hiervan is een samenwerkingsverband gestart genaamd Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond (GEZ). De ‘GEZ’ zet zich in om de kwaliteit, service en samenhang van de zorg in de wijk te verbeteren. Dit doen we in goede samenwerking met andere zorg- en welzijnsaanbieders.

Het samenwerkingsverband is opgericht in 2014 en bestaat uit twee huisartsenpraktijken, twee apotheken, een psychologenpraktijk en een fysiotherapiepraktijk.

Meer informatie over onze “GEZ” is te vinden op de website:

http://www.rivierenendichterswijkgezond.nl/

Logo GEZond

Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk

Wij werken goed en prettig samen met het sociale wijkteam, gevestigd op 100 meter afstand van onze huisartsenpraktijk. Hier kunt u terecht voor psychosociale problemen en verslaving, huiselijk geweld, overlast en schuldenproblematiek.

Bezoekadres
Noordzeestraat 20
3522 PK Utrecht

Telefoon: 030 740 05 13
E-mail: dichtersenrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl                       

https://www.buurtteamsutrecht.nl/dichterswijk-rivierenwijk/

Open inloop
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Logo Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk

Kun je wat extra hulp gebruiken?

Onderstaande websites zijn initiatieven van mensen die gewoon andere mensen willen helpen. 

https://www.coronahelpers.nl

Coronahelpers.nl is een samenwerkingsverband van lokale welzijnsorganisaties, gemeenten, en de overheid om de impact van het Coronavirus in te perken.

https://www.stcutrecht.nl/

Serve the City Utrecht is een jongeren vrijwilligersorganisatie van jongeren die hulp en aandacht bieden aan mensen met weinig of geen netwerk in de gemeente Utrecht

http://www.handjehelpen.nl

Vrijwilligers en stagiairs zetten zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking of een chronische ziekte die thuis wonen.