Samenwerking in de wijk

Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond

Huisartsenpraktijk de Greev’ werkt nauw samen met diverse eerstelijns zorgverleners in de Rivieren- en Dichterswijk in Utrecht. Met een aantal hiervan is een samenwerkingsverband gestart genaamd Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond (GEZ). De ‘GEZ’ zet zich in om de kwaliteit, service en samenhang van de zorg in de wijk te verbeteren. Dit doen we in goede samenwerking met andere zorg- en welzijnsaanbieders.

Het samenwerkingsverband is opgericht in 2014 en bestaat uit twee huisartsenpraktijken, twee apotheken, een psychologenpraktijk en een fysiotherapiepraktijk.

Meer informatie over onze “GEZ” is te vinden op de website:

http://www.rivierenendichterswijkgezond.nl/

Logo GEZond

Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk

Wij werken goed en prettig samen met het sociale wijkteam, gevestigd op 100 meter afstand van onze huisartsenpraktijk. Hier kunt u terecht voor psychosociale problemen en verslaving, huiselijk geweld, overlast en schuldenproblematiek.

Bezoekadres
Noordzeestraat 20
3522 PK Utrecht

Telefoon: 030 740 05 13
E-mail: dichtersenrivierenwijk@buurtteamsutrecht.nl                       

https://www.buurtteamsutrecht.nl/dichterswijk-rivierenwijk/

Open inloop
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Logo Buurtteam Dichters- en Rivierenwijk