Praktische informatie

In onze huisartsenpraktijk kunt u terecht op verschillende spreekuren. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. De doktersassistente zal moeten vragen wat u op het spreekuur wilt bespreken. De assistente doet dit om de urgentie van uw klacht en benodigde spreekuurtijd in te schatten. Hij/zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Vaak kan de assistente goede adviezen geven en is het niet nodig om op het spreekuur langs te komen. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan en bespreekt de gegeven adviezen na met de huisarts.

Spreekuur van de huisarts

De huisartsen houden spreekuur in de ochtend van 8.00 tot 11.00 uur en in de middag van 14.00 – 16.00. 

Een afspraak bij de huisarts duurt 15 minuten. U kunt een afspraak maken via ons patiëntenportaal of door te bellen naar 030 – 288 15 07 (let op: wachtrij! Via het patiëntenportaal gaat het meestal sneller).

Heeft u meerdere klachten of om een andere reden meer tijd nodig? Wij plannen dan graag met u een consult in van 20 minuten. Geef dit altijd telefonisch aan bij de assistente. Via patiëntenportaal is het niet mogelijk een dubbele afspraak in te plannen.

behandelruimte Huisartsenpraktijk de Greev

Telefonisch spreekuur van de huisarts

De huisartsen proberen iedere dag telefonisch spreekuur te houden tussen 11.30 – 14.00. Soms kan het zo zijn dat de huisarts u later die dag belt. Het telefonische spreekuur is bedoelt voor eenvoudige vragen en uitslagen van onderzoeken. 

Via patiëntenportaal of door te bellen naar 030 – 288 15 07 kunt u een telefonische afspraak inplannen bij de huisarts.

e-Consult

Via patiëntenportaal kunt u digitaal uw vraag stellen aan uw huisarts als u gebruik maakt van patiëntenportaal. 

Let op: indien u voor uw kind/iemand anders een vraag stelt, dient u dit te doen via het eigen patiëntenportaal van de desbetreffende persoon. Het is niet mogelijk om via een andere gebruiker van het patiëntenportaal een vraag te stellen. Een patiëntenportaal is strikt persoonlijk!

Aktetas

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek of slecht ter been bent. Een huisbezoek dient u bij voorkeur aan te vragen voor 10.00 uur ’s ochtends. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd zal worden. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Opleidingspraktijk

Wij zijn opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding aan de Universiteit van Utrecht. Wij zien het opleiden als een maatschappelijke plicht en een belangrijke aanvulling op het belangrijke en mooie werk als huisarts. 

Het kan dus zijn dat u één van onze twee huisartsen in opleiding treft. Zij werken onder supervisie van hun begeleidend huisarts en bespreken met hem/haar alle patiënten na. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of het consult met u gefilmd mag worden. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Indien u in een bepaalde situatie liever door uw eigen huisarts gezien wilt worden kunt u dat aangeven. Wij rekenen op uw medewerking!