Praktische informatie

Spreekuren

De huisartsen houden spreekuur in de ochtend tussen 8.00 en 11.00 uur en in de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak maken. Een afspraak duurt 15 minuten. Hebt u meerdere klachten of om een andere reden meer tijd nodig? Geeft u dat dan aan, dan maken we voor u een dubbele afspraak. U kunt een afspraak maken via ons patiëntenportaal of door te bellen naar 030 288 15 07 (let op: wachtrij! via het patiëntenportaal gaat meestal sneller!).

Als u telefonisch een afspraak wilt maken, zal de doktersassistente vragen wat u op het spreekuur wilt bepreken. Zij doet dit om de spoedeisendheid van uw klacht en de benodigde spreekuurtijd in te schatten. Daarnaast kan zij u soms al goede adviezen geven. De doktersassistentes hebben hiervoor een opleiding gevolgd. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan en bespreekt de gegeven adviezen na met de huisarts.

behandelruimte Huisartsenpraktijk de Greev

e-Consult

Via het patiëntenportaal kunt u ook digitaal uw vraag stellen aan uw huisarts als u al gebruik maakt van patiëntenportaal. Maakt u hier nog geen gebruik van, vraagt u dan patiëntenportaal zo snel mogelijk aan.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen en uitslagen van onderzoek kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats. U belt de praktijk tussen 8.00-10.00 uur. De assistente staat u te woord en biedt u de mogelijkheid om teruggebeld te worden door de huisarts. Zij zal alvast noteren waarvoor u belt zodat de huisarts hiervan op de hoogte is. U hoort van de assistente hoe laat uw huisarts u zal terugbellen. Wanneer u een telefonische afspraak heeft, probeert de zorgverlener zich aan de afgesproken tijd te houden, maar kan dit niet garanderen. Het kan zo zijn dat u later op de dag gebeld wordt dan het afgesproken tijdstip.

Aktetas

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek of slecht ter been bent. Een huisbezoek dient u bij voorkeur aan te vragen voor 10.00 uur ’s ochtends. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd zal worden. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Opleidingspraktijk

Wij zijn opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding aan de Universiteit van Utrecht omdat wij het opleiden als een maatschappelijke plicht zien en als een belangrijke aanvulling op het belangrijke en mooie werk als huisarts. Het kan dus zijn dat u één van onze twee huisartsen in opleiding treft. Zij werken onder supervisie van hun begeleidend huisarts en bespreken met hem/haar alle patiënten na. Het kan zijn dat u gevraagd wordt of het consult met u gefilmd mag worden. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat uiteraard kenbaar maken. Indien u in een bepaalde situatie liever door uw eigen huisarts gezien wilt worden kunt u dat uiteraard aangeven. Wij rekenen op uw medewerking!