Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

Huisartsenpraktijk De Greev’ is aangesloten bij de organisatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS). Door samen te werken met andere huisartsen, kunnen we de kwaliteit van onze zorg verbeteren. Bijvoorbeeld doordat er zorgprogramma’s komen voor suikerziekte, longziekten, hart- en vaatziekten en ouderenzorg.

Dat is niet het enige. Door ons aan te sluiten bij de HUS kijken we ook kritisch naar onze eigen organisatie. Elk jaar pakken we een aantal punten op waarvan is gebleken dat die voor verbetering vatbaar zijn. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe telefooncentrale gekomen om zo de wachttijd aan de telefoon zo kort mogelijk te houden.

Ook worden de gegevens van onze praktijk (uiteraard geanonimiseerd) vergeleken met andere praktijken in Nederland. Met die vergelijking kunnen we zien waar we goede zorg leveren en waar mogelijkheden voor verbetering zijn.

Als u meer wilt weten over de HUS, kunt u kijken op de website https://huisartsenutrechtstad.nl/ 

Logo HUS