Overige spreekuren

In onze huisartsenpraktijk kunt u terecht op verschillende spreekuren. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. 

Spreekuur assistentes

Voor een aantal medische behandelingen kunt u een afspraak maken bij de assistente, door te bellen naar 030 – 288 15 07

Op afspraak:

 • Meten van de bloeddruk
 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • Aanstippen van wratten
 • Bloedsuiker- en Hb-controle
 • Reizigersadvisering

Zonder afspraak:

 • Urine-onderzoek: Lever de urine ’s ochtends voor 10 uur in. U krijgt een formulier waarop u uw klachten kunt invullen.
 • Acute huidverwondingen

Spreekuur praktijkondersteuners

In onze praktijk hebben wij twee praktijkondersteuners die een eigen spreekuur hebben voor lichamelijke aandoeningen (POH-Somatiek):

 • Diabetes mellitus type 2 (suikerziekte)
 • Hart- en vaatziekten
 • Hoog risico op hart- en vaatziekten
 • COPD (longaandoening)

In onze praktijk hebben wij één praktijkondersteuner die een eigen spreekuur heeft voor de geestelijke gezondheid (POH-GGZ).

Onze praktijkondersteuners zijn hiertoe speciaal opgeleid en overleggen het beleid regelmatig met uw huisarts.

behandelruimte Huisartsenpraktijk de Greev

Diabetes (suikerziekte)

Op het diabetesspreekuur kunt u terecht voor de controles als u bekend bent met suikerziekte oftewel diabetes mellitus. Tenminste 1x per jaar komt u bij de POH-S langs voor een uitgebreide controle. 

Wij vragen patiënten zelf de verantwoordelijkheid te nemen in het hebben van regelmatige controles van de diabetes.

Meer uitleg: klik hier

Hart- en vaatziekten

Voor mensen met hart- en vaatziekten bestaat een speciaal spreekuur waarbij de praktijkondersteuner uw bloeddruk meet, bloedwaarden controleert en leefstijladviezen geeft. Deze controle vindt 1x per jaar plaats (tenzij anders afgesproken). 

Wij vragen patiënten zelf de verantwoordelijkheid te nemen in het hebben van de jaarlijkse controle.

Meer uitleg: klik hier

Risico op hart- en vaatziekten

Ben je een roker of heb je (een):

 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterol
 • Hart- en vaatziekten in je familie
 • Veel stress

Je loopt mogelijk een hoog risico op het ontwikkelen van hart- en/of vaatziekten

Voor mensen met risico op hart- en vaatziekten hebben we een spreekuur bij de praktijkondersteuner. Deze controle vindt 1x per jaar plaats (tenzij anders afgesproken). 

Wij vragen patiënten zelf de verantwoordelijkheid te nemen in het hebben van de jaarlijkse controle.

Meer uitleg: klik hier

COPD (longziekte)

Onze praktijkondersteuner geeft adviezen en controleert inhalatietechnieken bij mensen die bekend zijn met astma en COPD. Tevens kunt u terecht voor advies en begeleiding als u wilt stoppen met roken. Daarnaast worden er tijdens deze spreekuren longfunctieonderzoeken gedaan.

Wij vragen patiënten zelf de verantwoordelijkheid te nemen in het hebben van de jaarlijkse controle.

Meer uitleg: klik hier

Ketenzorg: chronische aandoeningen

Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij een regio-organisatie (Sterkz.org). Binnen Sterkz.org werken huisartsen samen met elkaar en andere zorgverleners om de mensen in de stad Utrecht goede zorg te geven.

Voor mensen met een chronische aandoening is het belangrijk dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd. Dit wordt ook wel ‘ketenzorg’ genoemd. Wilt u meer weten over ketenzorg en de kosten? Lees het hier.

Spreekuur voor psychologische klachten

Klachten die u voelt kunnen een psychische of sociale oorzaak hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld somberheid, angst, hartkloppingen, moeheid, slapeloosheid of niet medisch te verklaren lichamelijke klachten zijn. Vaak zijn deze klachten van tijdelijke aard en komt u er zelf uit, bijvoorbeeld met hulp van familie en vrienden. Wanneer u dit niet lukt, is het belangrijk om hiervoor hulp te zoeken.

Uw huisarts in Praktijkcentrum de Greev’ kan u helpen te herstellen van uw psychische klachten. Soms kan de huisarts dit zelf. Wanneer uw klachten nader moeten worden onderzocht of psychotherapeutische behandeling nodig hebben dan zal uw huisarts u verwijzen naar onze praktijkondersteuners GGZ, psycholoog, maatschappelijk werk of psychiater.

Bij ons in de huisartspraktijk werkt een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Zij kan uw problemen samen met u verder in kaart brengen en u hier kortdurend voor behandelen en begeleiden.

We werken nauw samen met Psychologenpraktijk de Greev’ (www.psychologendegreev.nl)

Behandelruimte Huisartsenpraktijk de Greev