Spreekuren

Spreekuur voor diabetes

Op het diabetesspreekuur kunt u terecht voor de controles als u bekend bent met suikerziekte oftewel diabetes mellitus. Onze praktijkondersteuners zijn hiertoe speciaal opgeleid en overleggen het beleid regelmatig met uw huisarts. Ten minste 1 maal per jaar komt u ook bij de huisarts voor een uitgebreide controle.

behandelruimte Huisartsenpraktijk de Greev

Spreekuur voor psychologische klachten

Klachten die u voelt kunnen een psychische of sociale oorzaak hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld somberheid, angst, hartkloppingen, moeheid, slapeloosheid of niet medisch te verklaren lichamelijke klachten zijn. Vaak zijn deze klachten van tijdelijke aard en komt u er zelf uit, bijvoorbeeld met hulp van familie en vrienden. Wanneer u dit niet lukt, is het belangrijk om hiervoor hulp te zoeken.

Uw huisarts in Praktijkcentrum de Greev’ kan u helpen te herstellen van uw psychische klachten. Soms kan de huisarts dit zelf. Wanneer uw klachten nader moeten worden onderzocht of psychotherapeutische behandeling nodig hebben dan zal uw huisarts u verwijzen naar onze praktijkondersteuners GGZ, psycholoog, maatschappelijk werk of psychiater.

Bij ons in de huisartspraktijk werken twee praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ). Zij kunnen uw problemen samen met u verder in kaart brengen en u hier kortdurend voor behandelen en begeleiden.

We werken nauw samen met Psychologenpraktijk de Greev’ (www.psychologendegreev.nl)

Behandelruimte Huisartsenpraktijk de Greev

Spreekuur voor longziekten

Onze praktijkondersteuner geeft adviezen en controleert inhalatietechnieken bij mensen die bekend zijn met astma en COPD. Tevens kunt u terecht voor advies en begeleiding als u wilt stoppen met roken. Daarnaast worden er tijdens deze spreekuren longfunctieonderzoeken gedaan.

Spreekuur voor hart- en vaatziekten

Voor mensen met hart- en vaatziekten bestaat een speciaal spreekuur waarbij de praktijkondersteuner uw bloeddruk meet, bloedwaarden controleert en leefstijladviezen geeft.

Spreekuur assistentes

Voor een aantal medische behandelingen kunt u een afspraak maken bij de assistente, door te bellen naar 030 – 288 15 07

Op afspraak:

  • Meten van de bloeddruk
  • Verbinden van wonden
  • Hechtingen verwijderen
  • Oren uitspuiten
  • Uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
  • Aanstippen van wratten
  • Bloedsuiker- en Hb-controle
  • Reizigersadvisering:

Zonder afspraak:

  • Urine-onderzoek: Lever de urine ‘s ochtends voor 10 uur in. U krijgt een formulier waarop u uw klachten kunt invullen.
  • Acute huidverwondingen